Зар сурталчилгаа

Зар сурталчилгаа байршуулах

Хамтран ажиллах үнийн санал

ТӨРӨЛ

ХУГАЦАА

ҮНЭ

Онцлох баннер

24 цаг нүүр хуудсанд

300,000 төгрөг

Онцлох мэдээ

24 цаг нүүр хуудсанд

70,000 төгрөг

Онцлох ярилцлага

24 цаг нүүр хуудсанд

150,000 төгрөг

Баннер

24 цаг нүүр хуудсанд

120,000 төгрөг

Мэдээ мэдээлэл

24 цаг нүүр хуудсанд

60,000 төгрөг

Байгууллагын танилцуулга

365 хоног

200,000 төгрөг