Цэцэрлэг

Баянгол дүүргийн 30-р цэцэрлэг

30-р цэцэрлэг нь БГД-ийн 11,12,23 хорооны хүүхдүүдийг хамран сургадаг ба  5 бүлэг 25 багш ажилчидтай. Багш нарын боловсролын зэрэг нь  Бакалавр-4, Магистр-3 багш, Заах аргач зэрэгтэй 5 багш ажиллаж байна. Боловсролын тэргүүний ажилтан-2 , Худалдааны тэргүүний ажилтан- 3, Санхүүгийн тэргүүний ажилтан-1 тус тус байна.  2014-2015 оны хичээлийн жилд 11,23,12-р хорооны 270 гаруй хүүхдэд СӨБ олгож байна.