Их, дээд сургууль

Боловсролын их сургууль


МУБИС-ИЙН УРИА:Манлайлагч багш бол хөгжлийн түлхүүр

МУБИС-ийн Эрхэм зорилго: Боловсролын салбарыг хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай бүтээлч багш,
мэргэжлийн хүн хүчний нөөцөөр хангах.

  Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль нь Улсын Багшийн Институт  нэртэйгээр Засгийн газрын хуучин байранд /одоогийн хичээлийн төв байр/ анх үүдээ нээж өнөөг хүртэл оюутан залуусын эрдмийн их өргөө болсоор байна.