Ерөнхий боловсрол

Баянзүрх дүүргийн 92-р сургууль

 
Сургуулийн тухай 
Анх 1991 онд байгуулагдаж байсан тус сургууль 2014 онд хичээлийн шинэ байртай болж, одоо хоёр байранд 1700 гаруй хүүхэд суралцаж байна.  Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Авъяас” хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж буй сургуулиудын нэг. 1000 гаруй  суралцагч нь 16 төрлийн секц дугуйланд хичээлийн бус цагаар хичээллэж, урлаг спортын олон амжилт гаргажээ.