Сургалтын төв

Top Genius боловсролын төвийн хоцрогдол арилгах сургалтууд

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Ирээдүй болсон хүүхэд сурагчдыг өөртөө итгэлтэй, сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болгох туйлын зорилготой юм.

БИДНИЙ ТУХАЙ:

Олон жилийн туршлагатай Top Genius боловсролын төв нь ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдад зориулж,хичээлийн хоцрогдол түргэн хугацаанд арилгах системтэй сургалт, элсэлтийн Ерөнхий шалгалтандбэлтгэх цогц программчилсан сургалтуудыг явуулж байна. Мөн 5 төрлийн хэлээр Ярианы эрчимжүүлсэн, ганцаарчилсан болон хагас ганцаарчилсан сургалт явуулж байна.

ХИЧЭЭЛҮҮД: 

МАТЕМАТИК, ХИМИ, ТҮҮХ, АНГЛИ ХЭЛ, БИОЛОГИ, МОНГОЛ ХЭЛ, ФИЗИК, НИЙГЭМ

ЯРИАНЫ ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН СУРГАЛТ: 

ХЯТАД ХЭЛ, ЯПОН ХЭЛ, ГЕРМАН ХЭЛ, СОЛОНГОС ХЭЛ, ОРОС ХЭЛ    

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР:

Дараах 8 төрлийн хичээлээс дангаар болон 2,3,4 хичээлийг давхар сонгон суралцах боломжтой.

 

Хичээлийн нэр

Хугацаа

Үнэ

 

Хичээлийн нэр

Хугацаа

Үнэ

1

Математик

2 сар

250.0

5

Биологи

2 сар

250.0

2

Англи хэл

2 сар

250.0

6

Монгол хэл

2 сар

250.0

3

Физик

2 сар

250.0

7

Нийгэм

2 сар

250.0

4

Хими

2 сар

250.0

 

Түүх

2 сар

250.0

 

 

Хичээлийн нэр

Хугацаа

Үнэ

 

Хичээлийн нэр

Хугацаа

Үнэ

1

Хятад хэл

1 сар

200.000

4

Орос хэл

1 сар

200.000

2

Япон хэл

1 сар

200.000

5

Герман хэл

1 сар

200.000

3

Солонгос хэл

1 сар

200.000

 

 

 

 

 

Хөнгөлөлт 1 – Хичээлийн хөнгөлөлт

Хичээлийн тоо

Хөнгөлөлтийн дүн

Нийт хөнгөлөлтийн дүн

2 хичээл

Тус бүр 20.000 төг

40.000

3 хичээл

Тус бүр 30.000 төг

90.000

4 хичээл

Тус бүр 40.000 төг, мөн багцын хөнгөлөлт 100.000

260.000

 

Хөнгөлөлт 2 – Найзуудын хөнгөлөлт

Хүүхдийн тоо

Хөнгөлөлтийн дүн

2 хүүхэд

Тус бүр 20.000 төг хөнгөлнө.

3 хүүхэд

Тус бүр 30.000 төг хөнгөлнө.

4 хүүхэд

Тус бүр 40.000 төг хөнгөлнө.