Ерөнхий боловсрол

6-дугаар сургууль

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Тэргүүний Хими, Математик, Гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай 6 дугаар сургууль нь нийт 109 багш ажиллагсадтай. 1700 гаруй суралцагчидтай. 2 ээлжээр хичээллэдэг төрийн өмчийн сургууль юм.

"Зөв Монгол хүүхэд" үндэсний хөтөлбөрийн дэд хөтөлбөр болох "Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийг үндэслэн дараах зорилго, зорилтуудыг дэвшүүлж байна.