Цэцэрлэг

Миний цэцэрлэг

Манай цэцэрлэг нь 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 1-5 настай хүүхэд, багачуудыгаа “Миний цэцэрлэг”-т урьж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын стандартын дагуу мэргэжлийн багш нар тохилог, саруул анги танхимд хичээл явуулахаас гадна өдрийн 5 удаагийн амт чанартай хоолоор үйлчлэх болно.

ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ:

Хүүхэд бүрийн далд авьяасыг илрүүлэх, дэмжих, хөгжүүлэх
Тоглуулах /Хүүхдийн үндсэн суралцах үйл юм/
Хүүхдийн төлөвшилд түлхүү анхаарах
Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн таатай орчин бүрдүүлэх
Багш, эцэг, эх, олон нийтийн оролцоог хангах зарчимаар ажиллана.

СУРГАЛТ:

Тухайн хүүхдийн насны хөгжилд тохируулан хөгжүүлэх. Үүнд:
Хөдөлгөөн, эрүүл мэнд, зан чанар, харилцаа, хэл яриа, хүрээлэн буй орчин, математикийн энгийн төсөөлөл, дуу хөгжим, дүрслэх урлаг ...