Цэцэрлэг

Cute Kids цэцэрлэг

“CUTE KIDS” цэцэрлэгт урьж байна. Бид хүүхэд, эцэг эх, багшийн гурвалсан холбоог үүсгэж, сэтгэл ханамжийн баталгааг дээдлэн таны хүүхдэд болон танд мэргэжлийн өндөр түвшний үйлчилгээг үзүүлнэ. 

НАСНЫ АНГИЛАЛ:

Бага анги 1,5-2 нас 

Дунд анги 2-3 нас 

Анлах анги 3-5 нас

Өдөр өнжүүлэх 

ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ: 

- Өдрийн турш нар үздэг, зориулалтын бүрэн камержуулагдсан тохилог дулаан анги танхим, 

- Мэргэжлийн бакалавр, магистр зэрэгтэй багш нар

- Сургуулийн өмнөх боловсролын "Цөм" хөтөлбөр стандартыг баримталсан үндсэн болон нэмэлт сургалт 

- Хүүхдийн сэтгэхүйг хөгжүүлэх тоглоомууд 

- Амин дэмээр баялаг өдрийн 5 хоол 

- Төгөлдөр хуур, балет, IQ-ийн сургалт 

- Хүүхэд бүрийг судлаж, тэдний авъяасыг бүх талаар нээн хөгжүүлэхэд багш, эцэг, эхийн хамтын ажиллагааг дээдлэх