Ерөнхий боловсрол

84-р сургууль

-   Тус сургуульУБ хотын “Найрамдал” дүүргийн 13-р хороололд ЗХУ-ын барилгачид

         барьж босгосон бэлгийн сургууль юм.

    -   84-р сургууль УБ хотын АДХГЗ-ын 1989.3.23 ны 55 тоот тогтоолоор байгуулагдсан.

    -   1260 хүүхдийн хүчин чадалтай, хичээлийн 23 анги, 6 лаборатори, кабинет, 2 биеийн

         тамирын заал, кино танхим, цайны газартайгаар ашиглалтанд орсон.

    -   Одоо хичээлийн 37 анги, 15   кабинет , лаборатори, хөгжмийн 5 өрөө , бүжгийн танхим

        соёлын төв, хүүхэд хөгжүүлэх төв, багш хөгжүүлэх төв, номын фондын өрөө, уншлагын

        танхим, 2 спорт заал, чийрэгжүүлэх кабинеттайгаар сургалт хүмүүжлийн ажлаа явуулж

        байна.

    -   2012-2013 оны хичээлийн жилд бага ангийн 35, дунд ангийн 20 , ахлах ангийн 17 ннйт

        72 бүлэгт 2934 сурагч суралцаж байна.

    -   Нийт 160 багш, ажиллагсадтай. Үүний 123 нь багш сурган хүмүүжүүлэгч, 37 нь

        захиргааны болон үйлчилгээний ажилчид. Багш ажилчдын 80,5% нь эмэгтэй, 19,5% нь

        эрэгтэй. 1-5 жил ажиллаж байгаа залуу багш-58, 6-10 жил ажиллаж буй багш- 21 , 11-20

        жил ажиллаж буй багш-21. 25-аас дээш ажилласан ахмад багш 23 байдаг.

    -   Зөвлөх зэрэгтэй багш 2, тэргүүлэх зэрэгтэй багш 24, заах аргач зэрэгтэй 34 буюу нийт багш

        нарын 48,7% нь мэргэжлийн зэрэгтэй.

    -   Нийт ажиллагсадын дунд доктор 1, Магистр 24, бакалавр 74, дипломын дээд боловсролтон 40,

        тусгай дунд 8, бүрэн дунд боловсролтой 7 хүн ажилладаг.

    -   Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугын одонт 2, Алтан гадас одонт 5, хөдөлмөрийн хүндэт

        медаль 8, боловсролын гэргүүний ажилтан 46, соёлын тэргүүний ажилтан 4,

        боловсролын яамны жуух бичигтэн 47 багш ажилладаг.

   -   Мэргэжлийн багш нарын заах аргын 10 секц ажилладаг.Секц бүр тусдаа ажлын өрөөтэй.

   -   80 хүний багтаамжтай уншлагын танхим, 15000 гаруй ном бүхий номын сантай.

   -   Биеийн тамирын 2 заал, чийрэгжүүлэх кабинет, цайны газартай.

   -   216 хүний суудал бүхий соёлын төвтэй.

   -   Багш хөгжлийн төв, арга зүйн кабинеттай.

   -   Хүүхэд хөгжлийн төвтэй.

   -   Эцэг эхийн өргөөтэй.

   -   Хүүхэд хөгжүүлэх сургалтын 6 өрөө, бүжгийн танхимтай.

   -   159 ширхэг компьютерийг сүлжээнд холбож локаль болон онлайн орчинд бүх багш

       сурагчид ажиллах боломжтой болгосон.

   -  Сургуулийг WIRELESS орчин болгож 79ш хяналтын камер , бүх анги кабинетад 54ш LСD

       дэлгэцтэй телевиз байрлуулж цахим хичээл заах боломжтой болсон.