Цэцэрлэг

1-р цэцэрлэг

Цэцэрлэгийн тухай:

Шагнал : 1999 он – Нийслэл, дүүргийн тэргүүний цэцэрлэг 2001 он – Соёлч байгууллага 2002 он – Тэргүүний тохижилттой байгууллага 2004 он – Нягтлан бүртгэх олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн байгууллага 2004 он – Нийслэлийн хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллага 2004 он – Хоолны газрын стандартын шаардлага хангасан байгууллага 2004 он – Нийслэл, дүүргийн тэргүүний цэцэрлэг 2004 он - Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит “ Үндэсний бүтээмжийн шагналт” алтан цом 2004 он - Нийслэлийн тэргүүний өмч эзэмшигч байгууллага өргөмжлөл 1977, 2006 он - Улсын тэргүүний цэцэрлэг 2008 он - Олон улсын Алхам алхмаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага 2010 он - Багш бэлтгэх сургуулийн клиник цэцэрлэг 2011 он - Бүтээлч байгууллага өргөмжлөл 2011 он - Дүүргийн тэргүүний цэцэрлэг