Цэцэрлэг

4-р цэцэрлэг

Манай байгууллага 1957 оны 12-р сарын 20-нд 21 ажилтантай, 110 ортой, 240 гаруй мянган төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Эрүүл мэндийн яамны харъяа 28-р ясли нэртэйгээр байгуулагдсан.1996 онд 4-р цэцэрлэг болон өргөжиж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хамран суралцах тойрог: 11, 12, 12а, 18, 18/1, 32, 33, 47-р байрууд, 5-р хороо 2а, 3-8, 15-17 дугаар байрууд