Цэцэрлэг

5-р цэцэрлэг

Хамран суралцах тойрог: ТЕГ-50, М-100, Б/8, А/4, СБ/13, Мерлин Монро 6/А, Аризона, Матрикс, Натурал, Центр 34. БС-3/2, 2-р хорооны 50.0-ийн 21, 23, 25, М/Х-33, Х-1-20, Х-2-20, П-56, Ч-55-р байр