Цэцэрлэг

8-р цэцэрлэг

Хамран суралцах тойрог: "16-р хороо: ШШГЕГ-ын хотхоны байрууд, Дандарбаатарын 2/1, 2/2, 2/4, 10, 34, 67, 68, ЭМЯ-ны 16 айл, Хайрцагны 24, Сүүний 16, 27, 154, Хорих 8 айл, Дандарын 1, 2-р гудамж, Дандар 28-р байр, 72-р хотхоны 1, 2, 3-р байрууд, Хотхоны АОС, 288-р анги, Саруул тэнгэр 45, 47-р байрууд, Данзан 9, 11, 12, 19, 29, 30, 31, 33-р байрууд, Эцэг-Эх-Хүү 8 айл, Данзангийн гудамж 22-р хороо: Төгөл хус хотхон, Өлгий 1-р хэсэг 1-р гудамжнаас 11-р гудамж "