Цэцэрлэг

9-р цэцэрлэг

Хамран сурах тойрог : 13, 14/а, 14/б, 15/а, 15/б, 16/а, 16/б, 2-р хорооны 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, БЗИ-25, ХАА-30, БХ-30, ТХ-30