Цэцэрлэг

3-р цэцэрлэг

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТУХАЙ

Хамран сургах тойрог: "17-р хороо: Бүх гудамж 24-р хороо: 1-р хэсэг Эрдэнэтолгой,1-6, дөлийн 1-3-р гудамж, Дөл хашаа, Цэргийн 1-3-р гудамж, 3 хэсэг: Цахлай 7-13, 16-р гудамж "