Цэцэрлэг

14-цэцэрлэг

Хамран суралцах тойрог: 6 дугаар хорооны Их тойруугийн гудамж 73/7, 73/8, 73/9,73/10, 73/11, Бага тойруугийн гудамж 10АБ, Сүхбаатарын гудамж 5, 11/1, 11/2, 73/1, 73/ 2, 73/3, 73/5, 73/6, Их сургуулийн 11/3, 13/1, 9/3, 21, 22, 30, 31, Эдшил 34, 39, 40 дугаар байрууд