Цэцэрлэг

100-р цэцэрлэг

Баянгол дүүргийн 100-р цэцэрлэг нь 1985 онд Хүүхдийн төлөө фондын хөрөнгөөр баригдан ашиглалтад орж, Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны 74 тоот тогтоолоор 3 бүлэг 75 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай.